นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน : Student Awards 2018

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

28 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน : Student Awards 2018
Presentation พิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

โดย คุณประชา อัศวนิเวศน์ ประธานบริษัท บจก. อัศว.เม็ททอล ไทยแลนด์ (ศิษย์เก่า BCC 131 )
เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร ในด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


ขอขอบคุณเสียงบรรยาย คุณครูกิตติกร ใจศิริสวย คุณครูวศวิศว์ ปุณณะสุขขีรมณ์ 


ผลิตโดย
ศูนย์วิทยบริการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Academic Resource Center Bangkok Christian College Office
Tel: +66 2637 1852 ext. 6072 - 6076

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage