ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์ : ณ โรงเรียนวัดตลุกดู่

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

03 กรกฎาคม 2563

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์ : ณ โรงเรียนวัดตลุกดู่


ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

#ค่ายอาสา #ค่ายอาสาพัฒนาชนบท #กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

รูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Website : arc-bcc.blogspot.com/p/photo-gallery.htmlโรงเรียนวัดตลุกดู่
https://talukdu-ac.blogspot.com/
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage