คำสัญญา-เพลงพิเศษแด่นักเรียน รุ่น 166 (Cover by ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

21 กุมภาพันธ์ 2562

คำสัญญา-เพลงพิเศษแด่นักเรียน รุ่น 166 (Cover by ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ)พิธีจบหลักสูตร รุ่น166 ปีการศึกษา 2561
เพลงคำสัญญา : เพลงพิเศษแด่นักเรียนที่รักบีซีซี รุ่น 166
โดย อาจารย์วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี (ผู้จัดการ) และ อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (ผู้อำนวยการ) 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage