“ดนตรีคลินิก” ครั้งที่ 6 ..ณ สถาบันดนตรี Yourclef music Academy

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

25 กุมภาพันธ์ 2562

“ดนตรีคลินิก” ครั้งที่ 6 ..ณ สถาบันดนตรี Yourclef music Academy
โครงการ “ดนตรีคลินิก” ครั้งที่ 6  โดย อ.สุดแดน สุขเกษม 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 62 ณ สถาบันดนตรี Yourclef music Academy 

ได้รับเกียรติจาก อ.นิธิดล เพ็ชรประพันธ์กุล และอ.ภาวิน ลิ่มกังวาฬมงคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ
เอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องดนตรีในการจัดกิจกรรม
คุณสุรเชษฐ์ พิสิฐวุฒินันท์ สถาบันดนตรี Yourclef music Academy
| Tel : 086 5691171 Line : yc_music
| FB:Yourclef music Academy
www.yourclefmusic.com

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage