14 กุมภาพันธ์ 62 วันแห่งความทรงจำ ณ ห้องประชุม Trinity Hall

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

21 กุมภาพันธ์ 2562

14 กุมภาพันธ์ 62 วันแห่งความทรงจำ ณ ห้องประชุม Trinity Hallวันแห่งความทรงจำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม Trinity Hall ชั้น 11 อาคารจอห์น เอ. เอกิ้น 

ขอพระเจ้าเสริมกำลังและประทานสุขภาพที่แข็งแรงแด่อาจารย์ที่รักยิ่งของนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทุกคน

จัดทำโดย
นักเรียนโครงการ BCC E-TV

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage