รางวัล BEST MISSION AWARD ยานอวกาศจำลอง NOSHIRO CANSAT COMPETITION

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

12 พฤศจิกายน 2561

รางวัล BEST MISSION AWARD ยานอวกาศจำลอง NOSHIRO CANSAT COMPETITION
รางวัล Best Mission Award

นักเรียนผู้พัฒนาดาวเทียมได้แก่
1. นายวาริช บุญสนอง ห้อง 61
2. นายภวัต จ้อยจำรูญ ห้อง 61
3. นายธีรธัช บรรณสารตระกูล ห้อง 611

การแข่งขันออกแบบและสร้างเพื่อปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมและยานอวกาศจำลอง “Noshiro CanSat Competition” ประเทศญี่ปุ่น
ครูที่ปรึกษา : ครูอดิเรก พิทักษ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา)


จัดทำโดย 
นักเรียนโครงการ BCC E-TV

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage