อาจารย์รักพงษ์ แก้วแท้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนบีซีซีรุ่นอายุ 18 ปี : การแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบสุดท้าย สาย A

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

14 พฤศจิกายน 2561

อาจารย์รักพงษ์ แก้วแท้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนบีซีซีรุ่นอายุ 18 ปี : การแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบสุดท้าย สาย A

สัมภาษณ์อาจารย์รักพงษ์ แก้วแท้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนบีซีซีรุ่นอายุ 18 ปี ถึงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบสุดท้าย 

จัดทำโดย 
นักเรียนโครงการ BCC E-TV

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage