กิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจสู่ตายาย ปีที่ 4 : 5 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านสิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

12 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจสู่ตายาย ปีที่ 4 : 5 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านสิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจสู่ตายาย ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หมู่บ้านสิริวัฒนธรรม .ราชบุรี 


จัดทำโดย
นักเรียนโครงการ BCC E-TV

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage