ค่ายอาสาพัฒนาชนบท : เยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน (Full)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

12 พฤศจิกายน 2561

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท : เยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน (Full)ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

- เยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน (Full)

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ขอขอบคุณทีมงาน ภาพนิ่งและวีดีโอ

นาย จิณณ์ ชัยกุล
นาย พล หอชัยเจริญ
นาย ภูรี รัตนศุทธปัญญา
นาย กฤติน ท้วมประถม


** Huawei P10 + Saramonic UWMIC10-TH

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage