"โขนเฉลิมพระเกียรติ ร.10" | ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

13 กันยายน 2562

"โขนเฉลิมพระเกียรติ ร.10" | ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรวมการแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติ ร.10" | ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

1. การแสดงชุดที่ 1 "รำอาเศียรวาท"
2. การแสดงชุดที่ 2 "ในน้ำมีปลาในนามีข้าว"
3. การแสดงชุดที่ 3 "กลองไทยหัวใจทศกัณฐ์"
4. "การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ .10"

ติดตาม : 
arc-bcc.blogspot.com
arc-livestream.blogspot.com
facebook.com/ARCPRBCC
youtube.com/BCCPR1852
twitter.com/ARCPRBCC
instagram.com/ARCPRBCCผลิตโดยศูนย์วิทยบริการ 
Website : arc-bcc.blogspot.com
Facebook : facebook.com/ARCPRBCC

รูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Website : arc-bcc.blogspot.com/p/photo-gallery.html


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์. 02-637-1852
โทรสาร. 02-637-9399
อีเมล. bcc_christian@bcc1852.com
เว็บไซต์. www.bcc.ac.th
Facebook : facebook.com/BCClive1852

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage