การแสดงต่างๆ งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี | ณ หอธรรม โรงเรียนฯ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

04 กันยายน 2562

การแสดงต่างๆ งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี | ณ หอธรรม โรงเรียนฯงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี
ภายใต้ชื่องาน " ใต้ร่มพระบารมี 167 ปี แต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข "

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


การแสดง Color your life with happiness together | ของนักเรียน ป.1/ป.6 
การแสดง การเดินทางของสาวงาม | ของครูจีน - 丽人行 

การแสดง Kung Fu Fighting Sharing Happiness | ของนักเรียน ป.2/ป.3 การแสดง Just for fun | ของนักเรียน ป.4/ป.5


การแสดง Happy Together | ของครูไทย 


การแสดง EIP Happy Dance | ของนักเรียน EIP 

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage