กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประถมศึกษาปีที่ 1 / 2562 ห้อง 1-15

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประถมศึกษาปีที่ 1 / 2562 ห้อง 1-15กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2562 ห้อง 1 - 15 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 35
ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์. 02-637-1852 โทรสาร. 02-637-9399 
อีเมล. bcc_christian@bcc1852.com 
เว็บไซต์. www.bcc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage