พิธีจบหลักสูตร รุ่น 167 | 8/2/63 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

26 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีจบหลักสูตร รุ่น 167 | 8/2/63 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


พิธีจบหลักสูตร รุ่น 167 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 


ทีมงาน ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด
37763 นายเบนยามิน สมเสียง ห้อง 68 ...ประธานฝ่ายถ่ายทอดสด
35533 นายณธวัฒน์ สำราญใจ ห้อง 63
35821 นายอริยพล อูนากูล ห้อง 66
38408 นายมาวิน สุขมงคล ห้อง 64
35554 นายภูชิตค์ พลอยเกษม ห้อง 64
35824 นายชนภัทร กาญจนนราวดี ห้อง 63

42755 พลพล แสนกล้า ห้อง 55
36160 พิชญะ จารุเจริญชัย ห้อง 57
36326 ภาสวุฒิ เกิดสีทอง ห้อง 58
36380 กฤษฎิ์ เฟื่องฟุ้ง ห้อง 59
35951 วชิรภัทร์ รุทระกาญจน์ ห้อง 55
36207 ปัณณวิชญ์ ชัยนภาเวทย์ ห้อว56
40238 บุณยกฤต เงินประเสริฐศรี ห้อง 56
40229 จิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล ห้อง 511
36109 ภูรี รัตนศุทธปัญญา ห้อง 57

นายพสธร บุญนาค ห้อง 46
นายศิวะ พรพิสุทธิ์ ห้อง 48


ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage