พิธีเปิด นิทรรศการคริสต์มาส (Songs of Christmas)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

09 ธันวาคม 2562

พิธีเปิด นิทรรศการคริสต์มาส (Songs of Christmas)


พิธีเปิดนิทรรศการคริสต์มาส (Songs of Christmas)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริเวณสนามฟุตบอล


ทีมงาน ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด

37763  นายเบนยามิน  สมเสียง ห้อง 68
47255  นายพลพล แสนกล้า ห้อง 55
36334  นายอาชว์ หวังกาญจนมาศ ห้อง 57
36647  นายพสธร บุญนาค ห้อง 46
36741  นายศิวะ พรพิสุทธิ์ ห้อง 48


ผลิตโดยศูนย์วิทยบริการ 
Website : arc-bcc.blogspot.com
Facebook : facebook.com/ARCPRBCC

รูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage