ผู้ปกครอง ป.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | Open House 2019

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

31 กรกฎาคม 2562

ผู้ปกครอง ป.1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | Open House 2019

BCC Open House 2019

(​โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  หรือ IEP) และ
(​หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน English Immersion Program หรือ EIP)
โครงการผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่  เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  - 2  สิงหาคม 2562
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage