การตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์สด อัตราบิต และความละเอียด

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

22 มกราคม 2562

การตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์สด อัตราบิต และความละเอียด

   

การตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์สด อัตราบิต และความละเอียด

การตรวจสอบให้สตรีมแบบสดมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรเลือกคุณภาพที่จะทำให้สตรีมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอิงตามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ใช้การทดสอบความเร็วเพื่อทดสอบอัตราบิตของการอัปโหลด 

หากใช้ "สตรีมเลย" คุณไม่จำเป็นต้องระบุความละเอียด อัตราเฟรม หรืออัตราบิต เพราะตัวเลือกนี้จะตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์โดยอัตโนมัติ 

หากใช้ "กิจกรรม" คุณอาจเลือกสตรีมคีย์ที่มีความละเอียดที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อใช้ประโยชน์จาก "สตรีมเลย" หรือจะระบุความละเอียดและอัตราเฟรมตามที่ต้องการด้วยตัวเองก็ได้

YouTube จะแปลงสตรีมแบบสดโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรูปแบบเอาต์พุตมากมายที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมทุกคนรับชมบนอุปกรณ์และเครือข่ายทั้งหมดได้

อย่าลืมทดสอบก่อนเริ่มสตรีมแบบสด การทดสอบควรใช้ทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวในวิดีโอที่คล้ายกับสิ่งคุณจะทำในสตรีม ระหว่างการสตรีมแบบสด ให้คอยตรวจสอบสถานภาพของสตรีมและตรวจสอบข้อความ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage