ติดต่อเรา : ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ติดต่อเรา : ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารบีซีซี 150 ปี
35 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนประมวญ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : +66(0) 2637 1852, ต่อ : 6072-76
แฟกซ์ : +66(0) 2637 9399
ต่อภายใน : 6072
อาจารย์เอกชัย แผ่นชัยภูมิ
ต่อภายใน : 6073
อาจารย์อุทิศ ลิ้มสุวรรณ (หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ)
ต่อภายใน : 6074
อาจารย์นิวัตน์ ธรรมมา
ต่อภายใน : 6075
อาจารย์อัครเดช เหล่าประยูร
ต่อภายใน : 6076
อาจารย์เบญญา เจริญเจษฎา
อาจารย์สุสรรค์ ตรงดี

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage