Trending
Heat Index
งานภาพถ่าย
Most Recent
 
Read More
กันยายน 5, 2017

Teaser การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2560 แข่งขันระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

27
 
Read More
สิงหาคม 9, 2017

บริการสืบค้น รูปภาพและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  

บริการสืบค้น รูปภาพและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ที่ งานศูนย์วิทยบริการ ชั้น9 อาคาร บีซีซี 150ปี

 

เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนมาก …เพื่อความสะดวกและการสืบค้นได้เร็วขึ้น ดังนี้ 1. ปีการศึกษาที่ต้องการสืบค้น / เดือน / วันที่ / ชื่องาน หรือกิจกรรมของโรงเรียน …ตัวอย่าง เช่น. 2017-08-08 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

หรือติดต่อประสานงานโดยตรง หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม

ครูเบญญา เจริญเจษฎา งานรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ครูสุสรรค์ ตรงดี งานวีดีโอและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

42
 
Read More
มิถุนายน 8, 2017

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผลิตโดย BCC-ETV Spitrit on Television

ถ่ายภาพ นายพิริยยุตม์ ตั้งจิตเมตต์ ม.5 นายรวี ดำรงค์ศักดิ์กุล ม.5 ด.ช.จุฑาภัทร ดวงแก้ว ม.3

ตัดต่อ/กราฟิก นายกันตพัฒน์ รัตนเมธานนท์ ม.5 นายภวัต จ้อยจำรูญ ม.5 นายพศวัต หลักแหลม ม.5 นายธีธัช ภัทรเดชะ ม.5 นายสรวิศ อู่โชตนานันท์ ม.5

พิธีกร ด.ช.ปกรณ์ อิทธิฉันทกิจ ป.6

ดูแลและให้คำปรึกษา อาจารย์ประเสริฐ ศรีพะนม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ

 

60
 
Read More
พฤษภาคม 30, 2017

BCC Drumline!! …การแข่งขัน 2017 WGI World Championships

BCC Drumline โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน 2017 WGI World Championships รุ่น percussion scholastic open class ได้อันดับที่ 12 (คะแนน 88.858) และได้รับการบันทึกใน finalist จากวงที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 34 วงทั่วโลก ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2017 ณ เมือง Dayton, Ohio, USA

41
Most Recent
 
Read More
24Screen Shot 2560-10-02 at 10.48.10
 
Read More
27Screen Shot 2560-09-22 at 11.49.06
 
Read More
25Screen Shot 2560-09-18 at 09.09.09

 
Read More
31DSC_0096
 
Read More
26Screen Shot 2560-09-18 at 09.18.30
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  Compare
  Go

  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

  สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2560 แข่งขันระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : Jaturamitr 28th