Trending
Heat Index
งานผลิตสื่อ
Most Recent
 
Read More
สิงหาคม 10, 2018

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

51
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

EP-54 วง BCC Junior Band ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประถมศึกษา)

เทปบันทึกภาพการประกวดการแข่งขันมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการประกวด คือ วง BCC Junior Band ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประถมศึกษา) (26 กรกฎาคม 2561)

ผลิตโดย BCC-ETV Spirit on Television

25
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

EP-53 พิธีถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา (ฉบับสั้น)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผลิตโดย BCC-ETV Spirit on Television

26
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

Open House 2018 : เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

BCC Open House 2018 โครงการผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561

35
Most Recent
 
Read More
51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
 
Read More
25Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM

 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 8.50.47 AM
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    Compare
    Go