Trending
Heat Index
ศูนย์วิทยบริการ
Most Recent
 
Read More
มกราคม 20, 2018

รวมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2560

รวมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2560 …คลิก !

30
 
Read More
มกราคม 18, 2018

บีซีซี สืบสานไทย สายใยพ่อลูก ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับกิจกรรม บีซีซี สืบสานไทย สายใยพ่อลูก ประจำปีการศึกษา 2560 และงานวันเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และประสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก

26
 
Read More
มกราคม 12, 2018

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 …คำอวยพรเนื่องในวันเด็ก

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ ถือโอกาสกล่าวอวยพรและหนุนใจเด็กๆ ” สนุกให้สมวัย ใส่ใจในการเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคตอย่างมาดมั่น ” ขอพระเจ้าอวยพระพร

50
 
Read More
มกราคม 6, 2018

ครูชาวต่างชาติ …การแสดงงานสังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017

การแสดงของตัวแทน ครูชาวต่างชาติ งาน สังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017 “More Happiness in Giving”

28
Most Recent
 
Read More
30Screen Shot 2018-01-19 at 8.53.18 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-01-18 at 1.46.56 PM
 
Read More
50Screen Shot 2018-01-18 at 1.49.00 PM

 
Read More
28Screen Shot 2018-01-03 at 3.00.21 PM
 
Read More
30Screen Shot 2018-01-03 at 2.53.39 PM
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    Compare
    Go