Trending
Heat Index
ข่าวทั่วไป
Most Recent
 
Read More
มกราคม 18, 2018

บีซีซี สืบสานไทย สายใยพ่อลูก ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับกิจกรรม บีซีซี สืบสานไทย สายใยพ่อลูก ประจำปีการศึกษา 2560 และงานวันเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และประสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก

26
 
Read More
มกราคม 12, 2018

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 …คำอวยพรเนื่องในวันเด็ก

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ ถือโอกาสกล่าวอวยพรและหนุนใจเด็กๆ ” สนุกให้สมวัย ใส่ใจในการเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคตอย่างมาดมั่น ” ขอพระเจ้าอวยพระพร

50
 
Read More
มกราคม 6, 2018

ครูชาวต่างชาติ …การแสดงงานสังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017

การแสดงของตัวแทน ครูชาวต่างชาติ งาน สังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017 “More Happiness in Giving”

28
 
Read More
มกราคม 5, 2018

ชิง หว่า ฉือ …การแสดงงานสังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017

การแสดง ครูจีน ชื่อ “ชิง หว่า ฉือ” งาน สังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2017 “More Happiness in Giving”

30
Most Recent
 
Read More
30Screen Shot 2018-01-19 at 8.53.18 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-01-18 at 1.46.56 PM
 
Read More
50Screen Shot 2018-01-18 at 1.49.00 PM

 
Read More
28Screen Shot 2018-01-03 at 3.00.21 PM
 
Read More
30Screen Shot 2018-01-03 at 2.53.39 PM
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    Compare
    Go