งานผลิตสื่อ
Now Reading
I045 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Gorilla
0

I045 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Gorilla

by adminกันยายน 24, 2017

สื่อวีดิทัศน์เสริมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
วิชา ศิลปะ 1 ศ 21101 : วาดภาพ Gorilla
ผู้สอน คุณครูวิสุทธิ์ ตันติลักขณา
https://www.facebook.com/WisutTantilakkana

About The Author
admin
DSC_0096
Screen Shot 2560-09-22 at 11.49.06