งานผลิตสื่อ
Now Reading
I044 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : BCC ในอดีต เมื่อปี ค.ศ. 1902
0

I044 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : BCC ในอดีต เมื่อปี ค.ศ. 1902

by adminกันยายน 19, 2017

สื่อวีดิทัศน์เสริมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
วิชา ศิลปะ 1 ศ31101 : BCC ในอดีต เมื่อปี ค.ศ. 1902
ผู้สอน คุณครูวิสุทธิ์ ตันติลักขณา
https://www.facebook.com/WisutTantilakkana

About The Author
admin
IMG_5341
Screen Shot 2560-09-18 at 09.18.30