ข่าวทั่วไป
Now Reading
บริการสืบค้น รูปภาพและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
0

บริการสืบค้น รูปภาพและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

by adminสิงหาคม 9, 2017

สืบค้น_170809_0006  สืบค้น_170809_0004 สืบค้น_170809_0003

บริการสืบค้น รูปภาพและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ที่ งานศูนย์วิทยบริการ ชั้น9 อาคาร บีซีซี 150ปี

 

เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนมาก …เพื่อความสะดวกและการสืบค้นได้เร็วขึ้น ดังนี้

1. ปีการศึกษาที่ต้องการสืบค้น / เดือน / วันที่ / ชื่องาน หรือกิจกรรมของโรงเรียน …ตัวอย่าง เช่น. 2017-08-08 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

หรือติดต่อประสานงานโดยตรง หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม

ครูเบญญา เจริญเจษฎา งานรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ครูสุสรรค์ ตรงดี งานวีดีโอและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

About The Author
admin
Screen Shot 2560-08-09 at 09.33.33
Screen Shot 2560-08-11 at 10.52.40