ข่าวทั่วไป
Now Reading
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา 2560
0

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา 2560

by adminมิถุนายน 8, 2017

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผลิตโดย BCC-ETV
Spitrit on Television

ถ่ายภาพ
นายพิริยยุตม์ ตั้งจิตเมตต์ ม.5
นายรวี ดำรงค์ศักดิ์กุล ม.5
ด.ช.จุฑาภัทร ดวงแก้ว ม.3

ตัดต่อ/กราฟิก
นายกันตพัฒน์ รัตนเมธานนท์ ม.5
นายภวัต จ้อยจำรูญ ม.5
นายพศวัต หลักแหลม ม.5
นายธีธัช ภัทรเดชะ ม.5
นายสรวิศ อู่โชตนานันท์ ม.5

พิธีกร
ด.ช.ปกรณ์ อิทธิฉันทกิจ ป.6

ดูแลและให้คำปรึกษา
อาจารย์ประเสริฐ ศรีพะนม
ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยบริการ

 

About The Author
admin
Screen Shot 2017-05-30 at 2.45.45 PM
Screen Shot 2017-06-09 at 7.00.19 AM