งานผลิตสื่อ
Now Reading
การแข่งขัน BCC String Combo 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
0

การแข่งขัน BCC String Combo 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

by adminมกราคม 17, 2017

การแข่งขัน BCC String Combo 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


การแข่งขัน BCC String Combo 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


เพลงพระราชนิพนธ์ ” ชะตาชีวิต ” โดยวง ปิติกันต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.


S__5341278Screen Shot 2017-01-17 at 8.24.42 AM

การแข่งขัน BCC String Combo 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย.

ขอขอบคุณ
TOOLUNIT Co.,Ltd. สนับสนุนอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย

About The Author
admin
2017-01-11-004
Screen Shot 2017-01-23 at 9.34.08 AM