งานซ่อมบำรุง
Now Reading
การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ
0

การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ

by adminกันยายน 20, 2016

เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่าน

เรื่อง การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ

ทางศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน  ได้ที่  akkadej.la@bcc1852.com  ด้วยความขอบคุณ

2016-05-14 002

2015-11-30 003

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

About The Author
admin