งานผลิตสื่อ
Now Reading
I020 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหงส์ลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
0

I020 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหงส์ลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา

by adminกันยายน 12, 2016

สื่อวีดิทัศน์เสริมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา วิชา ศิลปะ 1 ศ31101 : วาดภาพหงส์ลายไทย
ผู้สอน คุณครูวิสุทธิ์ ตันติลักขณา

About The Author
admin
screen-shot-2016-09-12-at-3-28-33-pm
screen-shot-2016-09-12-at-3-37-18-pm