งานบันทึกเสียง
Now Reading
Presentation BCC Open House 2016
0

Presentation BCC Open House 2016

by adminสิงหาคม 8, 2016

Presentation BCC Open House 2016
โครงการผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทั้งหมด BCC Open House 2016 คลิก! 1470649346_Clipping _Picture _alternative copy

About The Author
admin
Screen Shot 2016-08-08 at 9.53.19 AM
Screen Shot 2016-08-08 at 10.25.05 AM