คู่มือ ดาวน์โหลด
Now Reading
แนะนำการติดตั้งโปรแกรม iQUIZ Board สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
0

แนะนำการติดตั้งโปรแกรม iQUIZ Board สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

by adminพฤศจิกายน 24, 2015

แนะนำการติดตั้งโปรแกรม iQUIZ Board กระดาน Active board สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-10.00 น. ห้องป.1/4 อาคารอารีย์ เสมประสาท (Aree Semprasart) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน : โปรแกรม iQUIZ | คู่มือภาษาไทย | คู่มือ ENG

About The Author
admin
sf_v12hpsw001_690x460
2015-11-25 001