Trending
Heat Index
Most Recent
 
Read More
25Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
 
Read More
112Screen Shot 2018-04-03 at 9.56.40 AM
 
Read More
50Screen Shot 2018-03-21 at 3.38.27 PM

 
Read More
33Screen Shot 2018-03-21 at 3.35.55 PM
 
Read More
31Screen Shot 2018-02-28 at 10.44.44 AM
New Update !
Most Recent
 
Read More
เมษายน 20, 2018

ด่วน! ติดตาม..กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | คลิก.

ติดตามชมกิจกรรม ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปัจจุบันและย้อนหลังในปีการศึกษาต่างๆ รูปแบบวิดีโอ.

ค้นหาใน Google หรือ youtube พิมพ์ “BCCPR1852”
25
 
Read More
เมษายน 3, 2018

นักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 2560 รุ่น 165 …รับรูป 1 กรอบ และดีวีดี 1 ชุด

นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2560 รุ่น 165 สามารถรับรูปได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ที่ศูนย์วิทยบริการ อาคารบีซีซี 150 ปี ชั้น 9 ดังนี้       1. รูป 1 กรอบ       2. ดีวีดี 1 ชุด ประกอบด้วย ดีวีดี รูปภาพและวีดีโอ อย่างละ 1 แผ่น หมายเหตุ ** โปรดอ่าน …รับด้วยตัวเองหรือรับแทนได้ พร้อมเซ็นชื่อผู้รับ ลงวันที่ให้เรียบร้อย
112
 
Read More
มีนาคม 21, 2018

พิธีนมัสการพระเจ้า และเชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีนมัสการพระเจ้าและเชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560

วัน พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ขอมอบมุทิตาจิตแด่

1. คุณครูลีลา ศิริมนตรี 2. คุณครูศศิธร มิ่งมงคล 3. คุณครูสมศรี สาธุการ 4. คุณรูบุษกร จริยวิทยานนท์ 5. คุณครูเกษม สวัสดี 6. คุณครูมนตรี สกุลจิตรานนท์ 7. คุณครูจันตรี สวนขวัญ 8. คุณครูนภาพร นาโค 9. คุณครูวฤษพร สุวรรณไชยรัตน์ 10. คุณครูจันทร์ศรี อินแสง 11. คุณครูผ่องพรรณ อนันตกิจอุดม

ขอขอบคุณ

เขียนบท คุณครูพิสิษฐ์ เอกอนันต์ธรรม เสียงบรรยาย คุณครูประภากร ศรีอรุณรัศมี

ผลิตโดย ศูนย์วิทยบริการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Academic Resource Center Bangkok Christian [...]

50
 
Read More
มีนาคม 21, 2018

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์ 13-15 มีนาคม 2561

กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนารายณ์ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณ – ผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน – ผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนบ้านนารายณ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ผลิตโดย ศูนย์วิทยบริการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Academic Resource Center Bangkok Christian College Office Tel: +66 2637 1852 ext. 6072 – 6076

33
 
Read More
มีนาคม 3, 2018

เข้าครัว BCC ตอนที่ 1 การทำไข่ดาว

รายการเข้าครัว BCC รายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเมนูการทำอาหารต่างๆ

31
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  HOT !
  Heat Index
   
  1
  ถ่ายรูป พิธีจบหลักสูตร รุ่น 164
   
  2
  SPORTS CAMPUS ทีมถ่ายทอดสด ฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 รุ่นจิ๋ว
   
  3
  I020 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหงส์ลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
   
  4
  กิจกรรมกีฬาสี Sport Day 2015 กีฬาสามัคคี “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” 4 ธันวาคม 2558
   
  5
  ด่วน! รับรูปถ่าย พร้อมกับดีวีดี พิธีจบหลักสูตร 164
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  112Screen Shot 2018-04-03 at 9.56.40 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-04-03 at 9.56.40 AM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.38.27 PM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.35.55 PM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.58.47 AM
  Go To งานภาพถ่าย
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  25Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
   
  Screen Shot 2018-04-03 at 9.56.40 AM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.38.27 PM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.35.55 PM
  Go To งานผลิตสื่อ
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  25Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.38.27 PM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.58.47 AM
   
  Screen Shot 2018-02-09 at 1.23.50 PM
  Go To งานบันทึกเสียง
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  24Screen Shot 2018-02-28 at 6.51.02 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 6.51.02 AM
   
  Screen Shot 2018-02-09 at 1.23.50 PM
   
  Screen Shot 2018-02-07 at 8.38.22 AM
   
  Screen Shot 2018-02-01 at 1.08.26 PM
  Go To งานโสตทัศนูปกรณ์
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  27Screen Shot 2018-02-15 at 7.05.26 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-02-15 at 7.05.26 AM
   
  Screen Shot 2560-11-30 at 10.37.32
   
  Screen Shot 2560-11-28 at 09.02
   
  Screen Shot 2560-11-29 at 09.23.21
  Go To สื่อ การเรียนการสอน
  หนังสือรุ่น (Yearbook)

  Most Recent
   
  Screen Shot 2018-04-05 at 7.10.28 AM
   
  Screen Shot 2018-04-03 at 9.56.40 AM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.38.27 PM
   
  Screen Shot 2018-03-21 at 3.35.55 PM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.44.44 AM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.56.14 AM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.58.47 AM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 10.53.07 AM
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 6.51.02 AM
   
  Screen Shot 2018-02-15 at 7.05.26 AM
   
  Screen Shot 2018-02-09 at 1.23.50 PM
   
  Screen Shot 2018-02-09 at 1.17.22 PM
   
  Screen Shot 2018-02-07 at 8.38.22 AM
  Follow Us
  หมายเหตุ** ฝากประชาสัมพันธ์

  ทุกท่านที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารของเรามาโดยตลอด...พื้นที่ส่วนนี้เปิดกว้างสำหรับ การแสดงภาพถ่าย ที่พี่น้องชาว ม่วง – ทอง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเก็บความประทับใจมาร่วมแบ่งปัน


  โดยสามารถส่งภาพมาที่ benya.ch@bcc1852.com และ akkadej.la@bcc1852.com.

  Connect
  Connect Widgets
  Compare
  Go