Trending
Heat Index
Most Recent
 
Read More
51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
 
Read More
25Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM

 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 8.50.47 AM
New Update !
Most Recent
 
Read More
สิงหาคม 10, 2018

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

51
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

EP-54 วง BCC Junior Band ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประถมศึกษา)

เทปบันทึกภาพการประกวดการแข่งขันมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการประกวด คือ วง BCC Junior Band ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประถมศึกษา) (26 กรกฎาคม 2561)

ผลิตโดย BCC-ETV Spirit on Television

25
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

EP-53 พิธีถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา (ฉบับสั้น)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผลิตโดย BCC-ETV Spirit on Television

26
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

Open House 2018 : เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

BCC Open House 2018 โครงการผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561

35
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

BCC! “ความสุขอยู่ที่นี่ 166 ปีทั้งทีไม่มาได้ไง”

“ความสุขอยู่ที่นี่ 166 ปีทั้งทีไม่มาได้ไง” #bcc166anniv

Follow us on Facebook : fb.com/bcc166anniv Instagram : @bcc166anniversar

35
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  HOT !
  Heat Index
   
  1
  พิธีจบหลักสูตร รุ่นที่ 165 ปีการศึกษา 2560
   
  2
  ถ่ายรูป พิธีจบหลักสูตร รุ่น 164
   
  3
  I020 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหงส์ลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
   
  4
  BCC Open House 2017 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
   
  5
  กิจกรรมกีฬาสี Sport Day 2015 กีฬาสามัคคี “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” 4 ธันวาคม 2558
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
   
  Screen Shot 2018-08-01 at 6.57.37 AM
   
  Screen Shot 2018-07-20 at 6.53.20 AM
  Go To งานภาพถ่าย
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
  Go To งานผลิตสื่อ
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
   
  Screen Shot 2018-08-01 at 6.57.37 AM
   
  Screen Shot 2018-07-20 at 6.53.20 AM
  Go To งานบันทึกเสียง
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  36Screen Shot 2018-02-28 at 6.51.02 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-02-28 at 6.51.02 AM
   
  Screen Shot 2018-02-09 at 1.23.50 PM
   
  Screen Shot 2018-02-07 at 8.38.22 AM
   
  Screen Shot 2018-02-01 at 1.08.26 PM
  Go To งานโสตทัศนูปกรณ์
  Popular Now
   
   
   
   
   
  The Latest
   
  Read More
  29Screen Shot 2018-02-15 at 7.05.26 AM
  New Update
   
  Screen Shot 2018-02-15 at 7.05.26 AM
   
  Screen Shot 2560-11-30 at 10.37.32
   
  Screen Shot 2560-11-28 at 09.02
   
  Screen Shot 2560-11-29 at 09.23.21
  Go To สื่อ การเรียนการสอน
  หนังสือรุ่น (Yearbook)

  Most Recent
   
  Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
   
  Screen Shot 2018-08-07 at 8.50.47 AM
   
  Screen Shot 2018-08-01 at 6.57.37 AM
   
  Screen Shot 2018-08-01 at 7.11.14 AM
   
  Screen Shot 2018-07-20 at 6.53.20 AM
   
  Screen Shot 2018-07-19 at 8.05.21 AM
   
  Screen Shot 2018-07-17 at 8.15.01 AM
   
  Screen Shot 2018-07-17 at 8.08.25 AM
   
  Screen Shot 2018-07-17 at 7.59.44 AM
   
  Screen Shot 2018-07-20 at 8.25.30 AM
  Follow Us
  หมายเหตุ** ฝากประชาสัมพันธ์

  ทุกท่านที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารของเรามาโดยตลอด...พื้นที่ส่วนนี้เปิดกว้างสำหรับ การแสดงภาพถ่าย ที่พี่น้องชาว ม่วง – ทอง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเก็บความประทับใจมาร่วมแบ่งปัน


  โดยสามารถส่งภาพมาที่ benya.ch@bcc1852.com และ akkadej.la@bcc1852.com.

  Connect
  Connect Widgets
  Compare
  Go